Ökológiai gazdálkodás Hajdú-Bihar megyében

1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!        
– A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései
– A piac fogalma és alapösszefüggései
– A piacok résztvevői
– A piaci verseny


2. Ismertesse a költségekkel kapcsolatos fogalmakat és csoportosításuk módjait!        
– Költséggazdálkodás, költségelemzés
– Ráfordítás, termelési költség, költségek csoportosítása
– Költség- és önköltségszámítás
– A mezőgazdaság jellemző költségei, költségszámítás
– Költségfüggvények, fedezeti diagramm készítése

3. Határozza meg a vállalkozás eredményét!        
– Az eredménnyel kapcsolatos alapfogalmak
– A vállalati hozamok mérése, elemzése, értékelése
– A termelési érték mutatói és számítása
– A jövedelem, jövedelmezőség számítása, a nyereség növelésének lehetőségei

4. Mutassa be a számviteli szabályozás lényegét!      
– A számviteli törvény célja, hatálya
– A számviteli alapelvek
– Bizonylat fogalma, bizonylati elvek
– Bizonylatok csoportosítása
– A bizonylatok útja

5. Mutassa be az alapvető munkajogi és munkaügyi szabályozást!      
– A Munka Törvénykönyvének sajátosságai
– A munkaviszony alanyai
– A munkaviszony létesítése, munkaszerződés
– A munkavégzés szabályai
– Kártérítési felelősség
– A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

6. Mutassa be a termőföldre vonatkozó legfontosabb szabályokat!        
– A termőföld sajátosságai, művelési ágak
– A termőföldről szóló törvény kialakulása, fejlődése
– Termőföld szóló törvény alapfogalmai
– A termőföld tulajdonjogának megszerzése
– A termőföldek használata
– A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások
– A termőföld értékelése

7. Ismertesse a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés fontosabb elemeit!    
– A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés jelentősége
– A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés alaki és tartalmi kellékei
– A szerződés érvénytelensége
– A szerződésszegés alapesetei

8. Vázolja fel a pénzintézetek szerepét az üzleti életben!        
– Pénz szerepe a piacgazdaságban
– A magyar pénzintézeti rendszer
– Pénzügyi szolgáltatások
– Hitelek, hitelezés

9. Elemezze a vállalkozás pénzügyi lehetőségeit!        
– Értékpapírok fajtái, jellemzői
– A tőzsde szerepe, funkciói
– A bankválasztás szempontjai
– Bankszámlaforgalom, készpénzforgalom
– Hitelfelvétel

10. Vázolja fel a vállalkozások létesítésének, működésének, átalakításának és megszüntetésének feltételeit!
– A vállalkozás beindításának alapfeltételei
– Az elképzelés, az ötlet próbája
– A vállalkozás telephelyének megválasztása
– A vállalkozás beinduláshoz szükséges eszközök listájának összeállítása
– A vállalkozás humán erőforrás kérdései, személyzeti politika kialakítása
– Felszámolási eljárás
– A végelszámolás
– Csődeljárás

11. Ismertesse az egyéni vállalkozás általános jellemzőit, működésének szabályait!        
– Az egyéni vállalkozás alapítása
– Az egyéni vállalkozás működési szabályai
– Az egyéni vállalkozás megszüntetése

12. Határozza meg a gazdasági társaságok legfontosabb jellemzőit!        
– Közkereseti társaság jellemzői
– Betéti társaság jellemzői
– Korlátolt felelősségű társaság jellemzői
– Részvénytársaság jellemzői

13. Ismertesse az üzleti terv készítésének folyamatát!        
– Az üzleti terv készítésének céljai
– A terv összeállításának fontosabb szempontjai
– Az üzleti terv felépítése

14. Mutassa be a piackutatás folyamatát!        
– A piackutatás fogalma, a piackutatási terv tartalma
– Megkérdezéses vizsgálatok
– A kérdőívszerkesztés alapkövetelményei
– A piackutatás eredményeinek feldolgozási és értékelési folyamata

15. Ismertesse az Európai Unió kialakulásának folyamatát!        
– Az Európai Unió kialakulása
– Az európai integráció bővülésének folyamata
– Az Európai Unió jelképei

16. Határozza meg a Közös Agrárpolitika jelentőségét!        
– A Közös Agrárpolitika (KAP) általános jellemzése
– A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja
– A KAP intézményrendszere, pénzügyi háttere

17. Mutassa be az EU agráriumának termékszerkezetét, szabályozás alá vont ágazatait!        
– Az agrárium termelési szerkezete, szabályozás alá vont ágazatai
– Az állattenyésztés piacszabályozási eszközei
– A növénytermesztés piacszabályozási eszközei
– A kertészet piacszabályozási eszközei

18. Ismertesse a fontosabb promóciós eszközöket!        
– Értékesítésösztönzés célja, eszközei
– A reklám célja, fajtái, eszközei
– Személyes eladás
– Public Relations célja, irányai, eszközei

19. Vázolja fel a beszerzés folyamatát!        
– Az árubeszerzés célja, forrásai, kockázatossága
– A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása
– A szállítók kiválasztása
– Az áruk megrendelése
– Az áruk átvétele

20. Vázolja fel az értékesítés folyamatát!        
– Az áruk előkészítése értékesítésre
– Az értékesítést segítő módszerek
– Értékesítési módok
– Az értékesítés folyamata

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: