Ökológiai gazdálkodás Hajdú-Bihar megyében

1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!        
- A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései
- A piac fogalma és alapösszefüggései
- A piacok résztvevői
- A piaci verseny


2. Ismertesse a költségekkel kapcsolatos fogalmakat és csoportosításuk módjait!        
- Költséggazdálkodás, költségelemzés
- Ráfordítás, termelési költség, költségek csoportosítása
- Költség- és önköltségszámítás
- A mezőgazdaság jellemző költségei, költségszámítás
- Költségfüggvények, fedezeti diagramm készítése

3. Határozza meg a vállalkozás eredményét!        
- Az eredménnyel kapcsolatos alapfogalmak
- A vállalati hozamok mérése, elemzése, értékelése
- A termelési érték mutatói és számítása
- A jövedelem, jövedelmezőség számítása, a nyereség növelésének lehetőségei

4. Mutassa be a számviteli szabályozás lényegét!      
- A számviteli törvény célja, hatálya
- A számviteli alapelvek
- Bizonylat fogalma, bizonylati elvek
- Bizonylatok csoportosítása
- A bizonylatok útja

5. Mutassa be az alapvető munkajogi és munkaügyi szabályozást!      
- A Munka Törvénykönyvének sajátosságai
- A munkaviszony alanyai
- A munkaviszony létesítése, munkaszerződés
- A munkavégzés szabályai
- Kártérítési felelősség
- A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

6. Mutassa be a termőföldre vonatkozó legfontosabb szabályokat!        
- A termőföld sajátosságai, művelési ágak
- A termőföldről szóló törvény kialakulása, fejlődése
- Termőföld szóló törvény alapfogalmai
- A termőföld tulajdonjogának megszerzése
- A termőföldek használata
- A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások
- A termőföld értékelése

7. Ismertesse a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés fontosabb elemeit!    
- A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés jelentősége
- A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés alaki és tartalmi kellékei
- A szerződés érvénytelensége
- A szerződésszegés alapesetei

8. Vázolja fel a pénzintézetek szerepét az üzleti életben!        
- Pénz szerepe a piacgazdaságban
- A magyar pénzintézeti rendszer
- Pénzügyi szolgáltatások
- Hitelek, hitelezés

9. Elemezze a vállalkozás pénzügyi lehetőségeit!        
- Értékpapírok fajtái, jellemzői
- A tőzsde szerepe, funkciói
- A bankválasztás szempontjai
- Bankszámlaforgalom, készpénzforgalom
- Hitelfelvétel

10. Vázolja fel a vállalkozások létesítésének, működésének, átalakításának és megszüntetésének feltételeit!
- A vállalkozás beindításának alapfeltételei
- Az elképzelés, az ötlet próbája
- A vállalkozás telephelyének megválasztása
- A vállalkozás beinduláshoz szükséges eszközök listájának összeállítása
- A vállalkozás humán erőforrás kérdései, személyzeti politika kialakítása
- Felszámolási eljárás
- A végelszámolás
- Csődeljárás

11. Ismertesse az egyéni vállalkozás általános jellemzőit, működésének szabályait!        
- Az egyéni vállalkozás alapítása
- Az egyéni vállalkozás működési szabályai
- Az egyéni vállalkozás megszüntetése

12. Határozza meg a gazdasági társaságok legfontosabb jellemzőit!        
- Közkereseti társaság jellemzői
- Betéti társaság jellemzői
- Korlátolt felelősségű társaság jellemzői
- Részvénytársaság jellemzői

13. Ismertesse az üzleti terv készítésének folyamatát!        
- Az üzleti terv készítésének céljai
- A terv összeállításának fontosabb szempontjai
- Az üzleti terv felépítése

14. Mutassa be a piackutatás folyamatát!        
- A piackutatás fogalma, a piackutatási terv tartalma
- Megkérdezéses vizsgálatok
- A kérdőívszerkesztés alapkövetelményei
- A piackutatás eredményeinek feldolgozási és értékelési folyamata

15. Ismertesse az Európai Unió kialakulásának folyamatát!        
- Az Európai Unió kialakulása
- Az európai integráció bővülésének folyamata
- Az Európai Unió jelképei

16. Határozza meg a Közös Agrárpolitika jelentőségét!        
- A Közös Agrárpolitika (KAP) általános jellemzése
- A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja
- A KAP intézményrendszere, pénzügyi háttere

17. Mutassa be az EU agráriumának termékszerkezetét, szabályozás alá vont ágazatait!        
- Az agrárium termelési szerkezete, szabályozás alá vont ágazatai
- Az állattenyésztés piacszabályozási eszközei
- A növénytermesztés piacszabályozási eszközei
- A kertészet piacszabályozási eszközei

18. Ismertesse a fontosabb promóciós eszközöket!        
- Értékesítésösztönzés célja, eszközei
- A reklám célja, fajtái, eszközei
- Személyes eladás
- Public Relations célja, irányai, eszközei

19. Vázolja fel a beszerzés folyamatát!        
- Az árubeszerzés célja, forrásai, kockázatossága
- A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása
- A szállítók kiválasztása
- Az áruk megrendelése
- Az áruk átvétele

20. Vázolja fel az értékesítés folyamatát!        
- Az áruk előkészítése értékesítésre
- Az értékesítést segítő módszerek
- Értékesítési módok
- Az értékesítés folyamata

About these ads
Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 233 követőhöz

%d blogger ezt szereti: